PUG-Prijs

Sinds 2001 kent het Genootschap jaarlijks de PUG-prijs toe aan een gepromoveerde van de Universiteit Utrecht of een afgestudeerde van de tweede-fase van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een vakinhoudelijke jury beoordeelt de proefschriften cq. artistieke projecten op kwaliteit, originaliteit en maatschappelijke relevantie. De prijs bestaat uit een vrij besteedbaar bedrag van € 2.500.- en een door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst ontworpen PUG-penning. Elk jaar komt een andere tak van wetenschap voor de PUG-prijs in aanmerking.

In de afgelopen jaren waren dat:

2012HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2013Recht, Economie, Bestuur & Organisatie en Sociale Wetenschappen
2014Geesteswetenschappen
2015Geneeskunde /Diergeneeskunde
2016Geo- en bètawetenschappen


 


In 2017 komt een afgestudeerde van de HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in aanmerking voor de PUG-prijs.


Eerdere prijswinnaars leren kennen..

    • penning theo van de vathorst puga
    • penning theo van de vathorst pugb
    • beschrijving pug penning

Op de PUG-prijs-penning staat de centaur Cheiron afgebeeld. Cheiron is in de Griekse mythologie de leermeester van veel halfgoden wo. Asklepios. Hij is ook een voortreffelijk beeldhouwer. Op deze penning staat Cheiron als tweelingbroers. Eén staat voor de Wetenschappen, de ander voor de Kunsten. Samen sturen zij het schriftelijk bewijs van PUG-waardering naar de keerzijde, waar de feestelijkheden kunnen beginnen.

De penning is gemaakt door de Utrechtse medailleur en beeldhouwer Theo van de Vathorst.