Leden

Iedereen, die de doelstellingen van het PUG onderschrijft, kan lid worden van het PUG, ongeacht zijn of haar opleiding.
Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het PUG en steunt u financieel de diverse projecten, die elk jaar weer door het PUG worden gesubsidieerd.

Het lidmaatschap kost minimaal € 35 per persoon per jaar.
De penningmeester vindt het plezierig als u een machtiging verleent om de contributie per automatische incasso te laten innen. Anders ontvangt u eenmaal per jaar een acceptgirokaart van het PUG ter voldoening van de contributie. 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u hier contact opnemen met het Secretariaat.

Mocht u zich direct voor het lidmaatschap willen opgeven, dan kunt u dat doen door middel van het op deze site aanwezige formulier.

Agenda

Algemene Ledenvergadering 2017

  • Castellum Hoge Woerd De Meern Google Maps
    • Castellum Hoge Woerd
Op zaterdag 20 mei 2017 houden wij onze jaarlijkse ALV in Castellum Hoge Woerd te De Meern.Binnenkort ontvangt u…