Downloads


Voor zijn leden organiseert het PUG lezingen over wetenschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen, excursies naar belangwekkende plaatsen buiten de provincie Utrecht en bezoeken aan locaties binnen de provincie, onder meer voor de bezichtiging van projecten waaraan het PUG steun heeft verleend. Nieuwe activiteiten zijn te vinden in de agenda.


  • Statuten 2016 PUG
  •  De in 2016 in de ALV vastgestelde statuten.

  • Download file
  • Beleidsplan PUG 2017
  •  Het in 2017 in de ALV vastgestelde beleidsplan 2017-2018

  • Download file


Hieronder vindt u met ingang van 2013 het jaarlijkse financieel verslag en de bijbehorende balans.


 

Gegevens over 2016


 

Gegevens over 2015


 

Gegevens over 2014


 

Gegevens over 2013


 Gegevens over 2012