Beleidsplan

In ons beleid richten we ons enerzijds op de leden van het Genootschap en anderzijds op rechtspersonen dan wel individuen in de provincie Utrecht die financiële ondersteuning vragen voor wetenschappelijke of culturele activiteiten. Het PUG staat open voor subsidievragers die een wetenschappelijk of kunst gerelateerd project gestalte willen geven. Projecten die door de directie van het PUG als waardevol worden beoordeeld komen in aanmerking voor een geldelijk subsidie. Het PUG besteedt aan dit type subsidies jaarlijks een bedrag van omstreeks 10.000,-  euro.

Een bijzondere activiteit is het stimuleren van jonge onderzoekers of aankomende kunstenaars via de jaarlijkse PUG prijs (geldbedrag van 2.500,- euro en een bronzen  penning). De prijs wordt toegekend aan een lovenswaardig proefschrift verdedigd aan de Universiteit Utrecht dan wel voor een lovenswaardige inzending vanuit de HKU (Hogeschool voor Kunsten Utrecht).

De activiteiten voor de leden omvatten wetenschappelijk lezingen (twee maal per jaar) en excursies naar plekken van cultureel of wetenschappelijk belang (jaarlijks een viertal). 

 

De leden van de PUG-directie ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Het PUG wordt administratief ondersteund door een parttime medewerkster die financieel beloond wordt volgens gangbare tarieven.

Agenda

Algemene Ledenvergadering 2017

  • Castellum Hoge Woerd De Meern Google Maps
    • Castellum Hoge Woerd
Op zaterdag 20 mei 2017 houden wij onze jaarlijkse ALV in Castellum Hoge Woerd te De Meern.Binnenkort ontvangt u…