Verslag uitreiking PUG-prijs en najaarslezing 2015

PUG-prijs 2015

PUG-prijs 2015

Op 10 november 2015 kwamen ca. 50 belangstellenden in de senaatszaal van het Academiegebouw te Utrecht bijeen om de uitreiking van de PUG-prijs 2015 en de najaarslezing bij te wonen.

De PUG-prijs was dit jaar bestemd voor een gepromoveerde van de faculteit Geneeskunde of Diergeneeskunde, die in de periode 2010-2014 zijn of haar proefschrift heeft verdedigd.  Na het uitspreken van de laudatio reikte prof. dr. Henk Haagsman, als voorzitter van de jury, de bij de prijs behorende penning en cheque van Euro 2.500,-- uit aan de winnaar dr. Harold Bok.
 
De titel van dr. Bok's proefschrift luidt in het Nederlands: "Competentiegericht veterinair onderwijs. Een geïntegreerde benadering van leren en toetsen op de klinische werkplek".
Dr. Bok heeft grensverleggend onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het leren en beoordelen van studenten op de klinische werkplek. Door gebruik te maken van diverse onderzoeksmethoden heeft dr. Bok een zogeheten "evidence-based" competentieprofiel voor de dierenarts ontwikkeld. Dit profiel, VetPro genaamd, is in 10 landen met betrokkenheid van alle sectoren van het veterinaire beroepenveld gevalideerd. Het is de verwachting dat VetPro de basis zal worden van een groot aantal curricula wereldwijd.
Dit jaar bestond de PUG-jury naast prof. dr. H. Haagsman uit prof. dr. R.L.A.W. Bleys, prof. dr. W. van Eden en dr. H. Snippe.
Harold Bok

Harold Bok


Vervolgens lichtte Harold Bok zijn studie nader toe. In het profiel van de veterinair professional onderscheidt hij 7 competenties: Veterinair handelen; Communiceren; Samenwerken; Ondernemerschap; Gezondheid en Welzijn; Wetenschappelijk handelen en Persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het samenhangend onderwijsprogramma moeten al deze competenties evenredig aandacht krijgen bij feedbackmomenten, intervisiebijeenkomsten en binnen het ePortfolio van de dierenarts. Dit is de basis van tussentijdse en summatieve beoordelingen. Bok's verwachting is, dat de toename van informatie en de diepere detaillering daarvan een scherper beeld voor zowel student als docent zal geven van het functioneren van de student. Belangrijk daarbij is een goed individueel feedback-zoek- en feedback-geef-gedrag. Daarnaast is het voor een goed resultaat nodig om diverse veranderingen aan te brengen in de organisatie van en cultuur binnen onderwijs en kliniek.

Meer informatie over het werk van dr. Bok staat in de sheets van zijn presentatie onder aan deze pagina en is terug te vinden op www.uu.nl/staff/gjbok

Ook de volledige laudatio, zoals uitgesproken door de voorzitter van de jury, vindt u hieronder.


Guus Schrijvers

Guus Schrijvers

 Na een korte pauze verzorgde Guus Schrijver, ex-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht, de najaarslezing. Ondanks de toenemende gevolgen van de vergrijzing, ziet hij een oplossing voor een betere gezondheid en een hogere kwaliteit van zorg bij gelijkblijvende kosten door gelijktijdige innovatie van de zorg, de ICT en de bekostiging.

Schrijvers gaf zijn oplossing als naam het “Cappuccinomodel”, want het omvat drie elementen: een populatiegebonden bekostiging van zorg-instellingen en professionals (de koffie = 85%) + een laag volumetarief (de melk = 10%) + een innovatietarief (het toefje schuim = 5%).
 
Op levendige en humoristische wijze ["Als je rookt, wordt je niet oud genoeg om dement te worden."] schetste de spreker de problemen waarmee de zorg in Nederland wordt geconfronteerd en de barrières die mogelijke oplossingen belemmeren. Zorgaanvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn genoodzaakt hun overeenkomsten af te sluiten via een jaarlijkse contractcyclus, itt. de meerjarenplannen die nodig zijn om innoverende projecten te realiseren. Meerjarenafspraken maken is voor verzekeraars riskant omdat zij geen idee hebben welke randvoorwaarden de politiek in de volgende jaren zal vaststellen. De financiering loopt bovendien via heel diverse kanalen(wetten), zoals: WMO (Gemeente) en Ziektekostenwet (Rijk). De inkoop van zorg loopt ook nog eens via verschillende routes (huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, enz.). Veel versnippering, terwijl alleen een geïntegreerde aanpak een oplossing dichterbij kan brengen. Innovatieprocessen floreren juist bij kleinschaligheid, gaandeweg leren met kleine stapjes en verbeteren tot alle problemen zijn gezien en opgelost, waarna pas invoering op grote schaal kan plaatsvinden. Nederland heeft een grote voorliefde voor het veranderingsmodel "Alles in één keer" dwz. systemen in één klap veranderen, met de bijbehorende desastreuze gevolgen. 
Dank zij zijn pensionering heeft Guus Schrijvers de tijd om zijn ideeën uit te dragen, proefprojecten te starten en die te begeleiden. Dat is geen sinecure, zoals bleek uit zijn voorbeelden. 
 
Voor meer informatie zie de sheets van zijn presentatie onderaan deze pagina en www.guusschrijvers.nl  
 
 • Laudatio PUG-prijs 2015
 •  Opgesteld door de jury ovv. prof. dr. H. Haagsman

 • Download file
 • Presentatie Guus Schrijvers
 •  Ivm. Najaarslezing PUG 2015

 • Download file
Excursie in september 2016
naar Roermond en Pierre Cuijpers.

  • Cuijpers-museum
  • Cuijpers-ornament
  • Cuijpers-beelden
  • De tuin van Aerwinkel
  • Kasteel Aerwinkel
  • In Aerwinkel
  • De tuin van Aerwinkel
 • Vorige
 • Volgende

Klik op een foto en zie de volgende!

  • Cuijpers-mozaiek
  • Munsterkerk Roermond
  • Diner
 • Vorige
 • Volgende
 Foto's: Wim Hekkenberg