Opgave voor activiteiten rond de Algemene Ledenvergadering 2017

    • Castellumcaf√©

Hieronder kunt u zich opgeven voor twee activiteiten die gehouden worden aansluitend aan onze Algemene ledenvergadering 2017 op 20 mei aanstaande.

De planning die dag is:

vanaf 13.30 uur koffie en thee voor u klaar in het Castellumcafé.

Om 14:00 uur begint de 239ste Algemene LedenVergadering.  

Na de vergadering is er een rondleiding door het Museum van het Castellum.Wij vragen u zich hieronder voor deze rondleiding op te geven.

Na de rondleiding, vanaf ca. 17:00 uur tot uiterlijk 18:00 uur, is er gelegenheid voor een aperitief in het Castellumcafé. 
Om 18.00 uur staat in dit Castellumcafé voor de PUG-leden die zich hiervoor hieronder hebben opgegeven  een uitgebreid Italiaans buffet klaar. 
 
De avond eindigt om ca. 21.00 uur.
 
Als u deel wilt nemen aan de rondleiding en / of aan het buffet dient u dat hier via onze webpagina op te geven.
Er is voor 50 personen gelegenheid om gebruik te maken van het Italiaanse buffet. Reservering vindt plaats op volgorde van ontvangst van uw betaling. 
Uw deelname voor het buffet is pas definitief als het per persoon verschuldigde bedrag van € 40,00 vóór 8 mei as. is bijgeschreven op rekeningnummer NL49 INGB 0000 0302 75 tnv. PUG-Utrecht.
Na 8 mei ontvangt u bericht of u tot de deelnemers hoort. Restitutie van het excursiebedrag is na 8 mei niet mogelijk.
 

 Opgaveformulier voor rondleiding in Castellum Hoge Woerd + Italiaansbuffet op 20 mei 2017.

 Graag onderstaand formulier volledig invullen en versturen.

Bij het vakje Vraag / bericht invullen:

of u wenst deel te nemen aan de rondleiding en met hoeveel personen;

of u wenst deel te nemen aan het Italiaans Buffet en met hoeveel personen;

Of u, in het laatste geval, dieetwensen heeft.