Activiteitenagenda

Het museum en de stad

  • Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 Utrecht Google Maps
    • digiuitnodiging de stad en het museum
Een avond met Bart Rutten Het Centraal Museum heeft sinds kort een nieuwe artistiek directeur, Bart Rutten. Dat was voor het Provinciaal Utrechts Genootschap en het Genootschap Kunstliefde aanleiding tot een gezamenlijk initiatief. We hebben Bart Rutten uitgenodigd voor een ‘niet vrijblijvende kennismaking’. Hij ging daar graag op in. Daarom organiseren PUG en Kunstliefde op dinsdag 28 november een…
    • agenda home PUG 02456

Jaarplanning 2018


24 februari 2018

       Welkomstdag voor genodigden

6 maart 2018

       Voorjaarslezing

26 mei 2018

       Algemene Ledenvergadering

28 september 2018

       Grote Excursie

6 november 2018

       Najaarslezing

            + uitreiking PUG-prijs 2018