Het museum en de stad

  • Pieterskerk, Pieterskerkhof 3 Utrecht Google Maps
    • digiuitnodiging de stad en het museum


 

Een avond met Bart Rutten


Het Centraal Museum heeft sinds kort een nieuwe artistiek directeur, Bart Rutten. Dat was voor het Provinciaal Utrechts Genootschap en het Genootschap Kunstliefde aanleiding tot een gezamenlijk initiatief. We hebben Bart Rutten uitgenodigd voor een ‘niet vrijblijvende kennismaking’. Hij ging daar graag op in.

Daarom organiseren PUG en Kunstliefde op dinsdag 28 november een avond met Bart Rutten. Hij zal dan spreken over zijn visie op en plannen met het Centraal Museum. Het commentaar van enkele referenten moet vervolgens het startsein vormen voor een levendige gedachtewisseling met het publiek in de zaal.

·      Kunst en geschiedenis. De verhouding tussen de functies van historisch museum en kunstmuseum is een klassiek probleem. Zo heeft het Rijksmuseum tot op de dag van vandaag moeite om die twee elementen met elkaar in evenwicht te brengen. Zitten - vrij naar Nietzsche -  Kunst en Geschiedenis elkaar in de weg? Of kunnen artistieke en historische elementen elkaar ondersteunen?

·      De 21e eeuw? Als er een accent wordt gelegd op hedendaagse kunst, moet dan de nieuwe (historische) stadsconservator dat accent ook leggen en gaan we dan de late 20e en zelfs de 21e eeuw in?

·    Museum en stad. Ziet Rutten het Centraal Museum als vooral een Utrechts museum of moet het internationale allure hebben? Die twee begrippen zijn helaas niet altijd synoniem. Hoe hier te kiezen? Biedt de formule van een ‘stadsmuseum van wereldniveau’ hier soelaas?

-     Praktijk. Het aspiratieniveau heeft praktische gevolgen voor de relatie met instellingen als Het Utrechts Archief, het Catharijneconvent en het Universiteitsmuseum. Zijn het partners, concurrenten of werken ze elk voor zich? Hoe verhoudt het Centraal Museum zich tot de Utrechtse kunstgaleries?

·      Dynamiek? Kan er meer gebeuren dan op de winkel passen? Is collectievorming nog mogelijk en welke vorm zal die dan aannemen? Binnenhalen van grote, gevestigde namen of opdrachtverlening aan nieuwe kunstenaars? En weer: wat voor opdrachten dan en door wie uit te voeren? Over Utrecht, door kunstenaars die ‘iets met Utrecht’ hebben? Of juist liever niet?

 

Over deze en vergelijkbare vraagstukken zal de discussie gaan. De avond staat niet alleen open voor leden van het PUG en Kunstliefde. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

 

Datum: dinsdag 28 november

Tijd: aanvang 20.00 tot ca. 22.00 uur (zaal open 19:30).

Plaats: Pieterskerk, Pieterskerkhof 3  Utrecht

Toegang is gratis, wel graag digitaal aanmelden op

    • agenda home PUG 02456

Jaarplanning 2018


24 februari 2018

       Welkomstdag voor genodigden

6 maart 2018

       Voorjaarslezing

26 mei 2018

       Algemene Ledenvergadering

28 september 2018

       Grote Excursie

6 november 2018

       Najaarslezing

            + uitreiking PUG-prijs 2018