Najaarslezing + Uitreiking PUG-prijs 2017

  • Academiegebouw, Utrecht Google Maps
    • Frank Koolen

 Op dinsdag 7 november a.s. vindt om 20.00 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw aan het Domplein te Utrecht de najaarslezing en uitreiking van de PUG-prijs 2017 plaats. De zaal is openbaar toegankelijk vanaf 19:45 uur.

 
Voorafgaand aan de uitreiking van de PUG-prijs zal Frank Koolen (kunstenaar, curator en studieleider HKU) de najaarslezing verzorgen. 
In zijn verhaal schept hij een beeld van de hedendaagse kunst waarin mislukken en incasseren misschien nog wel belangrijker ingredienten zijn dan succes en fortuin.

Zowel in de wereld van de kunst als de wetenschap is de externe prestatiedruk enorm toegenomen. Wetenschappers worden beloond of afgerekend op de hoeveelheid publicaties, kunstenaars op hun economische rendement en de kunstinstelling op de hoeveelheid bezoekers.
Deze nadruk op economisch ondernemerschap maakt dat kernwaarden van zowel kunst als wetenschap aan terrein verliezen.
De lezing van Frank Koolen is een pleidooi voor meer tijd en ruimte om 'het niet weten' in breedste zin via ongebreidelde nieuwsgierigheid en (on)zinnig experiment te lijf te gaan. Het leven is een absurd en ondoorgrondelijk gegeven maar dat is geen enkele reden om die oneindige verzameling mysteries niet met veel enthousiasme en plezier te ontrafelen. Of dat nu lukt of niet, de poging maakt ons tot wie we zijn.

 
 
 
    • Guusje America

 Aansluitend aan de najaarslezing vindt de jaarlijkse uitreiking van de PUG-prijs plaats. Guusje America is de winnaar van die PUG-prijs 2017. Zij ontvangt de prijs voor haar filmisch werk en is kandidaat gesteld door de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Na de laudatio, uitgesproken door juryvoorzitter Elaine Vis, krijgt de winnaar het woord om het oeuvre verder toe te lichten.
 
De prijs bestaat uit een vrij besteedbaar bedrag van € 2.500.- en een door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst ontworpen PUG-penning. Elk jaar komt een andere tak van wetenschap voor de PUG-prijs in aanmerking. Eens in de 5 jaar gaat de prijs naar een kunstdiscipline.
De PUG-jury 2017 bestond uit Jacob ter Veldhuis (componist), Lydia van Oosten (kunstprofessional), Gerben Schermer (directeur HAFF) met Elaine Vis (kunstenaar en directielid PUG) als voorzitter.
 
Wij hopen u op 7 november in het Academiegebouw te ontmoeten.
Graag aanmelden voor 6 november via info@pugutrecht.nl
 
 
Het juryrapport kunt u hier downloaden.
    • agenda home PUG 02456

Jaarplanning 2018


24 februari 2018

       Welkomstdag voor genodigden

6 maart 2018

       Voorjaarslezing

26 mei 2018

       Algemene Ledenvergadering

28 september 2018

       Grote Excursie

6 november 2018

       Najaarslezing

            + uitreiking PUG-prijs 2018