PUG-Jaarexcursie 2017

    • De Tuut,  Appeltern

Op zaterdag 30 september vindt de PUG-Jaarexcursie plaats. Deze keer bezoeken wij in de ochtend het Stoomgemaal ‘De Tuut’ in Appeltern. We krijgen daar koffie met iets lekkers. Na de lunch gaan we naar Den Bosch waar wij worden ontvangen in ‘Het Zwanenbroedershuis’ van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en bezoeken we de Sint-Janskathedraal. In de kathedraal krijgen wij een rondleiding met deskundige uitleg over de kunst aldaar.

Als gebruikelijk vertrekken wij op 30 september om 9:00 uur met een bus vanaf het Moreelsepark te Utrecht. Volgens planning zijn wij daar om 19:00 uur weer terug.
 
Het gedetailleerde excursieprogramma vindt u hier, op onze webpagina, waar u zich ook kunt aanmelden voor de excursie.
 
Nadere gegevens:
 
- In het stoomgemaal zijn enkele smalle trapjes en in Den Bosch moeten we ca. 250 m lopen van het Zwanenbroedershuis naar de Sint Jan. Houdt u met uw schoeisel hiermee rekening?
 
- De kosten voor deze dag bedragen € 60,-- per persoon.
 
- Het aantal deelnemers aan de excursie is maximaal xx. Een PUG-lid mag 1 introducé voor de excursie meenemen.
 
- Uw aanmelding voor deelname ontvangen wij graag vóór 1 september via onze webpagina.
 
Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.
Let op! Uw aanmelding is pas definitief als het verschuldigde bedrag op de PUG-rekening NL49 INGB 0000 0302 75 is bijgeschreven. In de week na 1 september ontvangt u bericht of u tot de gelukkigen behoort.
 
De PUG-excursiecommissie:
Ria Geel-Efdée, Wim van Palenstein en Hans Vroom
    • agenda home PUG 02456

Jaarplanning 2018


24 februari 2018

       Welkomstdag voor genodigden

6 maart 2018

       Voorjaarslezing

26 mei 2018

       Algemene Ledenvergadering

28 september 2018

       Grote Excursie

6 november 2018

       Najaarslezing

            + uitreiking PUG-prijs 2018